Úvod
Obce
Kľúče
 

4ware media s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 46768530

Deň zápisu: 22.8.2012

Hlavná 23
Trnava
91701

Vložka 36571/T, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Reklamné a marketingové služby
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Počítačové služby
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Skladovanie
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
 • Faktoring a forfaiting
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Fotografické služby
 • Vydavateľská činnosť
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Finančný leasing
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
 • Služby požičovní
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
 • Výroba hračiek a hier
 • Organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
 • Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu.
 • Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
 • Poskytovanie software-predaj výrobkov so súhlasom autora
 • Organizovanie kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
 • Organizovanie kultúrnospoločenských, športových, vzdelávacích podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby a obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti prepravy a dopravy
 • Poskytovanie software ­ predaj hotových programov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a iných podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
 • Sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti audio, video produkcie
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, sympózií a odborných kurzov
 • Orgnizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
 • Poskytovanie softvéru - predaj hotového softvéru so súhlasom autora
 • Organizovanie verejných kultúrnych, kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby plastových výrobkov
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Poskytovanie software - predaj hotových počítačových programov so súhlasom autora
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, veľtržných, športových podujatí a výstav
 • Spotrebiteľská činnosť v oblasti výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebnej výrobe
 • Sprostredkovateľská činnosť služieb aj obchodu


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, reklama, účtovníctvo, spracovanie, rekonštrukcia, čistenie, občerstvenie, sklad, ubytovanie, doprava, kuriér, balenie, prieskum, odpad, kultúra, faktoring, pohľadávky, vzdelávanie, fotenie, vydavateľstvo, softvér, kov, vývoj, leasing, výskum, drevo, stolár, polygrafia, požičovňa, registratúra, meranie, hračky, clo, auto, preprava, podujatie, audio, plast, jedlo, tovar, služby, poradenstvo, marketing, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, náklad, zásielka, trh, zábava, podujatia, obchod, forfaiting, fotografia, predaj, signalizácia, financie, stolárstvo, tlač, správa, kontrola, železo, hry, šport, dlh, umenie, elektrotechnika, vozidlo, video, bufet, spotrebiteľ, veľkoobchod, počítače, interiér, balík, organizovanie, vymáhanie, zabezpečenie, peniaze, veda, analýza, opracovanie, výroba, záruka, propagácia, menežment, produkcia, pvc, obcerstvenie, bezpečnosť, technika, testovanie, kurzy, management, film, sympóziá, školenia, videotvorba, kurz